В Україні створена нормативно-правова база для забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту поводження з радіоактивними матеріалами (РМ) та джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ).

До прийняття змін в Кримінальний Кодекс України у 2016 році, проведення заохочувальних заходів щодо добровільної здачі населенням покинутих джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) було неефективним у зв’язку з наявністю кримінальної відповідальності за незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Крім того, не передбачалося звільнення від відповідальності за добровільну здачу. Тому у 2016 році у статтю 265 кодексу було впроваджено частину 4, яка передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадку добровільної здачі РМ, у тому числі ДІВ, з якими вона поводилася незаконно.

Діяльність з ДІВ (незалежно від сфери їх використання) підлягає державному регулюванню шляхом видачі ліцензій, здійснення державного нагляду та застосування санкцій. Державна інспекція ядерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади, який з 1995 року забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії шляхом встановлення законодавчих та нормативних вимог.

Більш детальна інформація щодо нормативно-правової бази, яка регулює поводження з радіоактивними матеріалами, в тому числі ДІВ, знаходиться за посиланням.

weightЗакони

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Цей Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов’язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов’язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов’язань України щодо використання ядерної енергії.

Докладніше

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

Цей Закон визначає правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також загальні положення регулювання суспільних відносин, що виникають під час її провадження, як виняток із загальних положень, установлених Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Докладніше

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

Цей Закон спрямований на забезпечення захисту життя, здоров’я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних заходів і відшкодування шкоди.

Докладніше

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»

Цей Закон є складовою частиною ядерного законодавства України і визначає основні засади діяльності фізичних та юридичних осіб з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання спрямований на захист інтересів національної безпеки, попередження та припинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого незаконного вилучення ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Докладніше

Закон України «Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів»

Цим Законом вносяться зміни до частини 4, статті 265 ККУ, та передбачає що, особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною першою вищезазначеної статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді).

Докладніше

Постанова про порядок взаємодії у разі виявлення радіоактивних матеріалів

Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року, регулює взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, що не вимагає радикальних дій з ліквідації можливих радіологічних наслідків, а також визначає комплекс заходів, спрямованих на недопущення або мінімізацію заподіяння шкоди здоров’ю населення і довкіллю внаслідок радіаційного впливу.

Докладніше

Кримінальний кодекс України

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Докладніше

listІнформаційні і методичні матеріали

Норми радіаційної безпеки України

Даний документ: “Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення” доповнює та розширює сферу дії “Норм радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), залучаючи до системи радіаційно-гігієнічного регламентування джерела потенційного опромінення. Таким чином, збережено спадкоємність і загальна логічна структура гігієнічного нормування в галузі радіаційної гігієни.

Завантажити

Рекомендації по покращенню НПА щодо поводження із радіоактивними матеріалами

Рекомендації по покращенню та усуненню недоліків чинної нормативно-правової бази щодо поводження із радіоактивними матеріалами, в тому числі, ДІВ, що перебувають у незаконному обігу.

Завантажити