Передумова

Радіоактивне випромінювання  супроводжує все живе на Землі  від часу  появи перших мікроорганізмів. 80 %  опромінення йде  від природніх джерел, радіонуклідів, які присутні у землі, будівельних матеріалах, повітрі, воді. В середньому, дози від земної радіації складають від 0,3 до 0,6 мЗв в рік. Головні радіоактивні ізотопи, що зустрічаються у гірських породах Землі – це калій- 40, рубідій 87 та члени двох радіоактивних сімейств, які беруть свій початок відповідно від урану-238 та торію-232. Це два найживучіші ізотопи, що входять у склад Землі від часів її народження.

З природною радіацією пов'язана і господарча діяльність людей: використання викопних корисних копалин, зокрема вугілля. Після спалення радіонукліди концентруються у пилу, який потрапляє в повітря навіть крізь очисні системи.

На додаток до природних  є ще й  штучні джерела радіації, пов’язані з використанням ядерних технологій у медицині, промисловості, енергетиці. Індивідуальні дози опромінення, які отримуються людьми від техногенних джерел під час грамотного і усвідомленого використання,   в основному не великі. Однак не контрольоване поширення технічних приладів та пристроїв, які містять в собі  радіоактивні елементи чи джерела іонізуючого випромінювання,  можуть стати причиною серйозних проблем як із здоров'ям людей,  так і з забрудненням чималих територій.

Дотепер в Україні існує чимало підприємств, які використовували та використовують радіоактивні джерела у промислово-виробничій та науково-дослідній̆ діяльності, та  не мали  фінансових можливостей̆ для забезпечення належного рівня контролю.  У підприємств-банкрутів відсутні кошти для сплати спеціального збору за зберігання ДІВ під регулюючим контролем держави.

2006 року для допомоги таким підприємствам затверджено Державну програму безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. No 1092). Першим етапом програми був збір відпрацьованих ДІВ високого рівня небезпеки. Виконувалась вона з залученням міжнародної технічної допомоги. Країнами-донорами виступили: Великобританія, Німеччина, Франція, США та інші.

В 2009-2015 роках за фінансової підтримки США, в Україні реалізовано два масштабні проекти з вилучення відпрацьованих ДІВ на підприємствах-банкрутах. У рамках проектів вилучено ДІВ з опромінювальних установок, перевантажено у відповідні контейнери, обстежено їх герметичність, ідентифіковано джерела, контейнери перевезено до спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ.

За інформацією Державної інспекції ядерного регулювання України внаслідок реалізації проектів за сім років в Україні було зібрано та передано до спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ близько п’ятнадцяти тисяч відпрацьованих ДІВ з різних регіонів України із загальною активністю 1,27 ПБк.

 Але ніхто не знає, скільки ДІВ з низькою та середньою активністю ще знаходиться поза межами спеціалізованих майданчиків зі збереження та поводження з РАВ. Для продовження роботи із виявлення небезпечних об’єктів було започатковано “Програму амністії покинутих джерел іонізуючого випромінювання” (далі – Програма) за підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки.

Ця Програма втілюється на підставі міжурядової угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки, та на підставі угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки.

Програма амністії покинутих джерел іонізуючого випромінювання допоможе Уряду України зменшити число закритих джерел, забезпечивши підтримку з їх повернення. Крім того, програма повинна спростувати тезу про існування попиту на незаконні радіоактивні матеріали.

Реалізація Програми стає можливою завдяки змінам до Кримінального кодексу України. 4 жовтня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільного здавання радіоактивних матеріалів» (№ 1638-VIII від 4 жовтня 2016 року), який звільняє від кримінальної відповідальності за добровільну здачу радіоактивних матеріалів. Метою прийняття законопроекту є встановлення правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно повідомили органи влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або матеріали, які перебувають у будь-якому фізичному стані або установці, або виробі, чи в іншому вигляді).

Прийняття цих змін до Кримінального кодексу України значно спростило процес здачі ДІВ, їх реєстрацію, обстеження та включення до державної системи обліку, передачі на контрольоване зберігання. Однак і після цього, значної активізації дій громадян із здачі джерел іонізуючого випромінювання не було. Причина полягала у відсутності зваженої, орієнтованої на цільові аудиторії інформаційної кампанії в регіонах.

 

Кампанія з радіаційної обізнаності та контролю «КРОК до безпеки»

Під егідою Державного Департаменту США та Окріджської національної лабораторії (США) у Дніпропетровській області стартує інформаційна кампанія з радіаційної обізнаності та контролю «КРОК до безпеки». Дніпропетровщину обрано з урахуванням історичних особливостей, оскільки тут функціонувало чимало об’єктів уранодобувної та уранопереробної промисловості.

Метою інформаційної кампанії є підвищення обізнаності суспільства щодо ризику володіння та зберігання ДІВ, що також підвищить рівень безпеки життя та здоров’я населення, та зменшить загрозу ядерного тероризму.

Загальними завданнями інформаційної кампанії є:

  1. Підвищення рівня радіаційної безпеки населення та навколишнього середовища.
  2. Розробка культури поведінки та активної позиції суспільства щодо використання ДІВ.
  3. Забезпечення суспільства інформацією щодо умов звільнення від кримінальної відповідальності у випадку добровільної здачі ДІВ (Стаття 265 Кримінального кодексу України).
  4. Розробка інформаційного матеріалу для підвищення інформованості населення про утримання ДІВ.

Громадська організація «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку» відповідальна за реалізацію інформаційної кампанії «КРОК до безпеки» у Дніпропетровській області України.

 

Джерела іонізуючого випромінення та їх класифікація

Джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ)- об’єкт чи прилад, що містить радіоактивний матеріал або технічний прилад, який випромінює чи здатен за певних умов  бути джерелом іонізуючого випромінювання.

Техногенні джерела іонізуючого випромінення (ДІВ)– різноманітні технічні прилади і комплекси, в яких втілені сучасні досягнення у розвитку ядерних технологій.

Джерела іонізуючого випромінення бувають зовнішніми і внутрішніми. Зовнішні знаходяться поза об’єктом опромінення. До таких відносяться рентген апарати, препарати радіоактивних ізотопів, пришвидчувачі, реактори та ін. До внутрішніх належать, приміром, радіоактивні речовини, які потрапляють в організм та залишаються в ньому з медичною метою для радіотерапіі чи діагностики.

 Під герметичним ДІВ мається на увазі радіоактивне джерело випромінення у герметичному контейнері чи оболонці, які повинні бути достатньо міцними аби виключити контакт персоналу з радіоактивним матеріалом чи його розсіюванні в умовах експлуатації або зношення в період всього терміну використання.

Також розрізняють відкрите та закрите джерело іонізуючого випромінення.

Відкрите ДІВ – радіонуклідне джерело випромінення, при використанні якого можливе   потрапляння вмісту у навколишнє середовище.  Наприклад це важка вода з басейну охолоджувача ядерного реактору, або вода чи матеріали, техніка, обладнання, які забруднилися під час технологічного  використання чи внаслідок техногенної катастрофи на атомній станції.

Закрите ДІВ - радіонуклідне джерело випромінення, в якому радіоактивний матеріал знаходиться у оболонці (ампулі чи захисному покритті), які унеможливлюють контакт персоналу з радіоактивним матеріалом і його проникнення в навколишнє середовище вище допустимих рівнів в умовах використання та зношення на розрахований період експлуатації.

Закриті ДІВ знайшли широке застосування у науці та техніці як джерела ІВ, джерела енергії (тепла чи струму), іонізатори повітря. Джерела випромінювання використовуються на судоверфях, у медицині (рентгенівські та γ - апарати, прискорювачі заряджених часток) у дефектоскопах, в хімічній та будівельній індустріях, металургії, легкій промисловості, геології, сільському господарстві та наукових дослідженнях.

Інформаційна кампанія «КРОК до безпеки» стосується саме закритих джерел, які можна розпізнати по знаку радіаційної небезпеки, нанесеному на захисний контейнер.